Veiligheidscoördinator aanstellen

Veiligheidscoördinatie

Stappen er 2 of meer aannemers mee in uw bouwproject, dan bent u verplicht om tijdens de ontwerpfase en de bouwwerkzaamheden een veiligheidscoördinator in te schakelen. ACEG Energy is gespecialiseerd in veiligheidscoördinatie om uw bouwwerken in goede banen te leiden.

Wat is een postinterventiedossier?

Een postinterventiedossier, kortweg PID, informeert betrokkenen over de structuren van het gebouw en zal door de notaris bij een verkoop aan de verkoopakte toegevoegd worden. Een postinterventiedossier vergemakkelijkt bovendien latere onderhouds-, renovatie- of uitbreidingswerken aan het gebouw.

Veiligheidscoördinator

Wat doet een veiligheidscoördinator?

De taken van de veiligheidscoördinator zijn uiteenlopend:

Ontwerpfase

Risico’s detecteren bij het ontwerp en vervolgens een veiligheids- en gezondheidsplan opmaken met preventiemaatregelen, een postinterventiedossier openen met de nodige documenten

Uitvoering bouwwerken

Op de werf nagaan of alle preventiemaatregelen gerespecteerd worden en de werken veilig verlopen, het veiligheids- en gezondheidsplan en postinterventiedossier verder aanvullen

Na de werken

Een werfverslag overhandigen aan de architect, bouwheer en aannemers

Contacteer ACEG Energy.